Što utječe na zadovoljstvo zaposlenika u svijetu?

zadovoljstvo zaposlenika

Što zaposlenike diljem svijeta čini zadovoljnima na poslu? Cijene li zaposlenici iste stvari? I postoje li razlike prema industriji? Što kažu žene, a što muškarci?

Pripremila: Lina Malek

Foto: Pexels

Glassdoor je proveo istraživanje u kojem su po prvi put ispitali koji su čimbenici na radnom mjestu glavni pokretači za ukupno zadovoljstvo zaposlenika u pet zemalja svijeta — SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Njemačkoj i Kanadi. Na temelju Glassdoorove globalne baze podataka o recenzijama zaposlenika, rezultati pokazuju koji su čimbenici radnog mjesta najjači prediktori zadovoljstva, prema zemlji, industriji i spolu. Ključne rezultate opisala je Amanda Stansell.

Što je važno svim zaposlenicima diljem svijeta?

Ono što je važno zaposlenicima slično je u svakoj zemlji koju su ispitali. Među šest faktora na radnom mjestu, tri faktora se penju na vrh u svakoj zemlji kao glavni prediktori ukupnog zadovoljstva zaposlenika:

Nasuprot tomu, tri su faktora na dnu popisa kao najmanje važni prediktori zadovoljnih zaposlenika u svakoj zemlji koju su ispitivali:

  • ravnoteža između posla i privatnog života
  • naknade i beneficije
  • poslovni izgledi organizacije.
Zadovoljstvo u različitim vrstama posla

Kultura radnog mjesta u industrijama kao što su maloprodaja ili prehrambene usluge često se jako razlikuje od industrije tehnologije i savjetovanja. U različitim industrijama, neki čimbenici na radnom mjestu zaposlenicima su važniji od drugih. Iako su tri najvažnija čimbenika ista u cijelosti, tri se industrije ističu kao najrazličitije.

  1. Manje je vjerojatno da će državni službenici dati prioritet ravnoteži između poslovnog i privatnog života među čimbenicima koje su Glassdoorovi istraživači proučavali. (Razlog je taj što možda već uživaju u toj većoj ravnoteži od većine sektora.) Vjerojatnije je da će prioritet dati kulturi i vrijednostima svoje organizacije.
  2. Manje je vjerojatno da će zaposlenici neprofitnih organizacija dati prednost naknadama i beneficijama. Vjerojatnije je da će prioritet dati kvaliteti rukovodećih osoba.
  3. Za zaposlenike u obrazovanju manje je vjerojatno da će dati prednost naknadama i beneficijama i mogućnostima za karijeru. Za njih je vjerojatnije da će prioritet dati budućim izgledima organizacije.
Što je važno ženama, a što muškarcima?

Muškarci i žene ne razlikuju se mnogo u smislu onoga što ih čini najzadovoljnijima na poslu. Kultura i vrijednosti organizacije, kvaliteta rukovoditelja i mogućnosti karijere na vrhu su popisa najvažnijih čimbenika i za muškarce i za žene.

Međutim, postoje dvije male razlike po spolu koje treba uzeti u obzir. Prva je ravnoteža između poslovnog i privatnog života, koja je rangirana kao nešto važniji čimbenik za zaposlene žene nego za muškarce. Međutim, razlika je vrlo mala: ravnoteža između poslovnog i privatnog života odgovorna je za 13 % zadovoljstva za zaposlenice, u usporedbi s 12 % za zaposlenike.

Drugo su prilike za karijeru, koje su zaposlenici ocijenili nešto važnijima. Tako će oni vjerojatnije dati prioritet naknadama i beneficijama te mogućnostima karijere u organizaciji. No, opet, te su razlike vrlo male.

Uobičajena pogrešna percepcija među mnogim današnjim poslodavcima jest da su plaća i ravnoteža između poslovnog i privatnog života među glavnim čimbenicima koji pokreću zadovoljstvo zaposlenika. Umjesto toga, podaci iz milijuna recenzija zaposlenika iz cijelog svijeta pokazuju da su kultura i vrijednosti organizacija, kvaliteta timova višeg rukovodstva i prilike za karijeru važniji od plaće ili ravnoteže između poslovnog i privatnog života za dugoročno zadovoljstvo zaposlenika. Poslodavci koji žele poboljšati kulturu radnog mjesta trebali bi dati najveći prioritet ovim trima aspektima rada.

Tags:

  • Show Comments (1)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.