Sinergija BRENDfulness metode i integrativne aromaterapije

BRENDfulness metoda

Brendfulness metoda je način prakticiranja dharmičkog menadžmenta tj. postizanja svrhe i osobne odgovornosti u okviru poslovanja. Integrativna aromaterapija je koncept koji koristi puni potencijal esencijalnih ulja za održavanje zdravlja, podršku u osobnom razvoju i povezivanje s duhovnom energijom kao temeljem zajedništva i usklađivanja ciljeva.

Piše: Zrinka Jezdić, dipl.med.techn., clin.aromath.
Foto: Dhar media

Bit

Bit BRENDfulness metode (dharmičkog menadžmenta) nalazi se u podržavanju razvoja punog potencijala osobe i osobne odgovornosti, osiguravanju uvjeta za razvoj osobnih potencijala i kreativnosti, te učenju prepoznavanja vlastitih potreba i potreba drugih.

Bit Integrativne aromaterapije je u korištenju punog potencijala esencijalnih ulja u svrhu unapređenja kvalitete života, radne sposobnosti, osobnog i duhovnog razvoja.

Svrha

Svrha BRENDfulness metode je življenje istine i smisla što zajedno čini ispravno djelovanje, a ono jest osobna odgovornost i temelj ljudskih vrijednosti na kojima se gradi brend kultura.

Svrha Integrativne aromaterapije je pomaknuti razinu svijesti te naučiti koristiti esencijalna ulja i njihovu energiju za unapređenje osobe i zajednice.

Namjera

Namjera BRENDfulness metode je održavanje tjelesnog i mentalnog zdravlja, razvoj samosvijesti, održavanje svjesnih odnosa s prirodom i životom, razvoj komunikacije i kulture međuljudskih odnosa, postavljanje temelja nove brend kulture koja počiva na temeljnim ljudskim vrijednostima te profit nije uzrok nego posljedica.

Namjera Integrativne aromaterapije je održavanje tjelesnog i mentalnog zdravlja, razvoj svijesti i svjesnih odnosa s prirodom, unapređenje kulture življenja s naglaskom na osobnu odgovornost i istinu.

Djelovanje

Djelovanje BRENDfulness metode je edukacija o brend kulturi poslovanja, informiranje, iskustvena primjena prirodnih i životnih znanja, razvoj osobnih vještina,  održavanje tjelesnog i mentalnog zdravlja, usmjeravanje i poticanje osobnog razvoja na svim razinama.

Djelovanje Integrativne aromaterapije je edukacija o osobnim i životnim procesima, esencijalnim uljima i tehnikama primjene esencijalnih ulja, informiranje, prenošenje osobnog iskustva u primjeni esencijalnih ulja, razvoj i unapređenje znanja i osobnih vještina, odgovorno ponašanje u primjeni esencijalnih ulja.

Očekivanje

Očekivanje BRENDfulnes metode je proširenje svijesti djelatnika i lidera u poslovnoj komunikaciji i poduzetništvu, osobni i duhovni razvoj, stalno unapređenje znanja i vještina.

Očekivanje Integrativne aromaterapije je primjena i integracija esencijalnih ulja u svakodnevni život, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja, proširenje svijesti i življenje duhovnih kvaliteta kroz svakodnevnu primjenu esencijalnih ulja.

Vjera/motivacija

BRENDfulness metoda je dio svijesti svakog čovjeka ili skupine ljudi koji vjeruju u  promjene i sami ih potiču.

Integrativna aromaterapija je sinergija iskustva, znanosti i duhovnosti.

Zašto esencijalna ulja?

Esencijalna ulja su bioaktivne tvari dokazanih terapeutskih svojstava i zdravstvene učinkovitosti. Djeluju na sve aspekte bića sa svrhom očuvanja zdravlja u najširem smislu. Ugodna su i pristupačna u svom korištenju i jedan su od rijetkih medija koji pokriva sve razine bića.

 • Terapeutska vrijednost koja se bazira na kemijskim komponentama esencijalnog ulja koristi se za očuvanje i održavanje zdravlja
 • Primjena mirisa koji preko limbičkog sustava utiče na ponašanje čovjeka i njegove emocije
 • Primjena energetske vibracije pomaže u usmjeravanju, transformiranju i deblokiranju energije
 • Primjena arhetipova koristi kolektivno znanje čovječanstva komprimirano u simbolu ili modelu osobnosti, ponašanja ili konceptu življenja. Pruža podršku, smisao i motivaciju u osobnom i duhovnom rastu.

Kako se primjenjuju esencijalna ulja?

Primjenjuju se putem svih poznatih tehnika aromaterapije te konzultacija s integrativnim aromaterapeutom.

 • Fizička razina – putem aromaterapeutskih masaža, kompresa, inhalacija, difuzora, lokalnih utrljavanja, aromaterapeutskih pripravaka i parfema, kupka, parenja i sl.
 • Psihološka razina – pomoću asocijacija, apstrakcije, intuicije, izrade mentalnih mapa, meditacije, kontemplacije
 • Psihološka i energetska razina – pomoću arhetipova – nulta, obiteljska, poslovna i progresivna konstelacija
 • Energetsko duhovna razina – pomoću vibracije esencijalnih ulja u defragmentiranju emocionalnih i duhovnih sadržaja

Kod kojih stanja ili situacija se primjenjuje integrativna aromaterapija?

 • Stres menadžment
 • Burnout sindrom
 • Narušeni međuljudski odnosi
 • Depresivno ponašanje
 • Pad vitalne energije
 • Mentalna ili energetska izolacija

Koja područja osobnosti i bića može razvijati?

 • Tjelesna razinaunapređenje i očuvanje zdravlja
 • Emocionalna razina – balansiranje emocija, emocionalno čišćenje
 • Mentalna razina – vježbe fokusa i koncentracije, edukacija o primjeni esencijalnih ulja u svrhu izrade mentalnih mapa, vježbe kontemplacije, vježbe asocijacije i apstrakcije, stvaranje osobnog ili poslovnog plana
 • Energetska razina – vježbe ili izrada konstelacija kod osobnih, obiteljskih ili poslovnih blokada
 • Duhovna razina – edukacija i vježbe defragmentiranja duhovnih ili emocionalnih sadržaja

Moglo bi se reći da su BRENDfulness metoda i integrativna aromaterapija nerazdvojivo spojeni u svrsi i sinergiji. Integrativna aromaterapija je cjelovit pristup osobi, podržava dharmički menadžment jer na svim razinama brine o osobi poštujući njezinu autentičnost, slobodu izbora i potencijale.

Tags:

 • Show Comments (1)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.