Superbrands Consumer – ISTRAŽIVANJE

Istraživanje tržišta
Superbrands Consumer - ISTRAŽIVANJE - Brend kultura
Superbrands organizacija je po prvi puta u Hrvatskoj uvela istraživanje tržišta kao temelj ocjenjivanja Superbrandova. Ove su godine oznake podijeljene na dvije vrste. Jednu je dalo stručno vijeće, a drugu su formirali potrošači. Iako su na kraju priče svi potrošači, struka je sve gledala kroz prizmu četiriju karakteristika: pouzdanost, razliku, kvalitetu i emocionalni naboj. Potrošači su gledali kroz prizmu svojih osobnih preferencija s naglaskom na ove osobine ali i na osobni dojam. Istraživačka kuća Hendal razvila je metodologiju i provela istraživanje. Istraživanje je provedeno primjenomkvalitativne metode: on line CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Rezultati su zanimljivi jer pokazuju razliku među ocjenama Stručnog vijeća Superbrands i percepcije potrošača. Iako je velika većina brendova ostala ista kroz različita ocjenjivanja, neki se brendovi na tržištu u svijesti potrošača nisu uspjeli jednako izgraditi kao među stručnim vijećem. S druge strane, ono što potrošač ocjenjuje visokom ocjenom Stručno vijeće Superbrands nije vrednovalo istim rezultatima. Superbrands Hrvatska dodijelio je priznanje Superbrands Consumer 250 brendova.

 

  • Istraživanje je radio Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 ljudi.
  • Stratifikacija po 6 regija i 4 veličine naselja
  • Svaki je brend ocjenjivalo 500 osoba.
  • Uravnoteženje uzorka prema spolu i dobi

Pitanje: Molim vas ocijenite svaku marku na ljestvici od 1 do 7, pri čemu je 1 izuzetno niska vrijednost, a 7 izuzetno visoka vrijednost. Još jednom napominjemo da nam je važan Vaš osobni dojam, te da nije važno jeste li koristili navedenu marku.

Pojašnjenje: Pod pojmom “vrijednost marke” mislimo na spoj kvalitete marke, njene jedinstvenosti (stupanj različitosti od ostalih marki iz iste kategorije proizvoda), ali i njenu važnost za potrošače, povjerenje koje joj potrošači pridaju, emotivnu povezanost potrošača te osjećaj koji ona kod njih izaziva.

Superbrands Hrvatska obratio se agenciji Hendal za provedbu istraživanja čiji je glavni cilj utvrditi percepciju i stavove potrošača prema brendovima podijeljenim u 23 kategorije. Uz manje modifikacije, istraživanjem su obuhvaćeni brendovi koje je ocjenjivalo i stručno vijeće: ocijenjeno je 670 brendova.

Tags:

  • Show Comments (0)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ads