ZAUVIJEK genijalac

ZAUVIJEK genijalac

Nemojte se začuditi ako uskoro budemo okruženi sa sve više malih genijalaca koji matematiku jednostavno rasturaju i uz brojeve se zabavljaju.

Pripremila: Marina Vardić
Foto: Malac Genijalac

Zamislite svijet u kojem razumijete pravila matematike i brojeva, svijet u kojem u samo nekoliko sekundi, bez pretjeranog napora, napamet izračunate koliko je 583 + 876 x 23! Zvuči nemoguće i jako zamorno te na sam pogled na brojke vaš mozak traži kalkulator koji će riješiti taj problemčić.

Ah, ta matematika i poznata uzrečica brojnih školaraca – „kad će mi to trebati u životu“ ukorijenjena je toliko duboko u naše misli o matematici da rijetko pomislimo koliko je korisna, zabavna i posvuda.

Nemojte se začuditi ako uskoro budemo okruženi sa sve više malih genijalaca koji matematiku jednostavno rasturaju i uz brojeve se zabavljaju. Ako se uči na pravilan način, uz vizualizaciju i neka drevna pomagala, ta apstraktna znanost o brojevima više ne zadaje muke, zaključila sam iz razgovora sa suvlasnicama škole Malac Genijalac Sarah Vuković i Anticom Filipović-Grčić te učiteljicom Martinom Mateljić.

Hikari

Škola Malac Genijalac je međunarodni edukacijski sustav koji program temelji na Hikari mentalnoj aritmetici.

ZAUVIJEK genijalac

Prestižna japanska metoda temelji se na upotrebi drevne računaljke abakus, čijom vizualizacijom učenici brzo računaju.  No, brzo računanje nije jedini cilj kojem škola teži, odnosno „Malci Genijalci nesvjesno vježbaju.

Time poboljšavaju i različite, kognitivne sposobnosti poput koncentracije, vizualizacije, pamćenja, kreativnosti, logičnog zaključivanja, ali unapređuju i svoje socijalne i komunikacijske vještine te govorno-jezičnu sposobnost, postaju samostalniji, odgovorniji, ali i samopouzdaniji“, dodaju iz škole. Program je namijenjen djeci uzrasta od 4. do 12. godine jer se upravo u tom periodu odrastanja mozak najviše razvija, a najvažniji kriteriji za početak edukacije je da dijete poznaje brojeve od 0 do 9.

Škola Malac Genijalac je međunarodni edukacijski sustav koji program temelji na Hikari mentalnoj aritmetici.

Osim poznatog japanskog programa škola ističe i Numicon – matematičko-didaktički sustav s Oxforda te dva pristupa. TBDP program predstavlja sustav cjelokupnog razvoja mozga kojim se potiče aktivacija obje moždane hemisfere, čija je posljedica razvoj pamćenja, inteligencije, koncentracije i mašte. 

I kao drugo, VAK metodu koja u proces učenja uključuje 3 osjetila – vid, sluh, dodir – kojima možemo aktivirati najveći broj neuronskih veza i aktivirati cijeli potencijal našeg mozga.

Tajna brzog računanja

Koja je tajna brzog računanja? Sve počinje uporabom računaljke abakus koja učenicima pomaže u vizualizaciji, razvijanju taktilnih podražaja i fine motorike, ali ono najvažnije je da  brojevi prestaju biti apstrakcija.

Svladavanjem abakusa djeca prelaze na mentalno računanje odnosno vizualizaciju abakusa.

„Svladavanjem abakusa djeca prelaze na mentalno računanje odnosno vizualizaciju abakusa“, naglašavaju sugovornice i dodaju: „i naši najmlađi Malci Genijalci, u dobi od 4. do 6. godine, kad tek počinju usvajati matematičke vještine te razvijati apstraktno mišljenje i logično zaključivanje, već nakon nekoliko tjedana vješto računaju abakusom, i iako to ne mogu objasniti svojim roditeljima, izvode njima poznate pokrete, razrađenom logikom odabiru između mnoštva kombinacija onu koja im je potrebna za rješavanje određenog (matematičkog) problema“.

Uporaba abakusa prilikom računanja aktivira obje moždane polutke te se na taj način postiže maksimalan intelektualni kapacitet. Nakon svladavanja drevne računaljke učenici jednostavno i brzo bez ikakvih pomagala rješavaju komplicirane računske operacije, mentalnim putem.

Nastava se odvija kroz igru i pozitivnu atmosferu, ali, kako ističu iz škole, ne nedostaje niti pozitivnog natjecateljskog duha.

Učenicima danas drevna pomagala za računanje nisu dovoljna, stoga je škola u svoj program uvela aplikaciju Flash Anzan pomoću koje malci postižu iznimne rezultate u mentalnom računanju. Dakle, tajna malaca genijalaca je u vizualizaciji i zato ćete ih teško pobijediti u dvoboju brzog računanja.

Nastava i igra

Nastava se odvija kroz igru i pozitivnu atmosferu, ali, kako ističu iz škole, ne nedostaje niti pozitivnog natjecateljskog duha. Program je pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika, nastava se odvija u malim grupama, kroz zabavne aktivnosti, različite igre i natjecanja.

ZAUVIJEK genijalac

Cilj škole je da svako dijete maksimalno razvije vlastite kapacitete i postane bolja verzija sebe. Zdrav kognitivan razvoj postiže se programom koji se sastoji od računanja abakusom, mentalne aritmetike i didaktičkih igara.

„Malac Genijalac, svakim zadatkom koji riješi mentalnim računanjem, vježba sposobnost koncentracije te produljuje vrijeme usmjerenosti pažnje na određeni sadržaj, čak i kad ga isti ne zanima pretjerano“, prepričavaju iz škole.

Nakon svladavanja drevne računaljke učenici jednostavno i brzo bez ikakvih pomagala rješavaju komplicirane računske operacije, mentalnim putem.

Kako bi učenje bilo zabavnije, učenicima su dostupni posebni internet portali, aplikacije i web-platforma na kojima se osim rješavanja domaće zadaće i vježbanja, organiziraju natjecanja s malcima genijalcima iz drugih država.

„Nerijetki su Malci Genijalci koji „poprave“ svoje ocjene, iako naoko ulažu jednak trud, ili poboljšaju aktivnost na nastavi, ili pak sami svjedoče da lakše pamte školsko gradivo, da ih samostalno učenje više ne zamara toliko, da se uključuju u nastavu, postaju aktivniji, samostalniji“, naglašavaju sugovornice.

Tko su malci genijalci?

Škola Malac Genijalac nije posebna škola matematike ili njena zamjena, ne pruža samo mogućnost razvoja logičko-matematičke inteligencije, već i razmišljanja, razumijevanja i obrađivanja informacija, prepoznavanja detalja, rješavanja problema i brojne druge.

Malac Genijalac, svakim zadatkom koji riješi mentalnim računanjem, vježba sposobnost koncentracije te produljuje vrijeme usmjerenosti pažnje na određeni sadržaj, čak i kad ga isti ne zanima pretjerano.

„Naš cilj je pomoći polazniku u postizanju punog potencijala osobnog razvoja, drugim riječima težimo napretku djeteta u vidu njegovih, a ne tuđih mogućnosti“, ističu iz škole. Također dodaju, „djeca su po prirodi istraživači i kad u matematici dođu do točnog rješenja na drugačiji način od onog klasičnog, jako su ponosni na sebe i razvija im se samopouzdanje“.

Malce u njihovom razvoju vode učitelji, magistri koji prolaze posebne edukacije kako bi postali master učitelji mentalne aritmetike. Genijalci razvijenu vještinu zadržavaju zauvijek.

Zauvijek genijalac

Jedan od problema današnjice je sve manja mogućnost koncentracije, fokusa i motivacije kod djece. Neki za to okrivljuju ubrzan način života, pametne uređaje ili nešto treće, ali nikako ne smijemo zaboraviti da svako doba nosi neke probleme i promjene.

Djeca su po prirodi istraživači i kad u matematici dođu do točnog rješenja na drugačiji način od onog klasičnog, jako su ponosni na sebe i razvija im se samopouzdanje.

Svako dijete ima potencijal za pun intelektualni razvoj i upravo zato mu trebamo dopustiti da istražuje, uči, komunicira i upija što više informacija. Na kraju krajeva svi smo rođeni s neograničenim potencijalom uma, samo je pitanje kako ćemo ga i kada iskoristiti ili ćemo trajno propustiti priliku za postati genijalac.

Tags:

  • Show Comments (0)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ads