Poslovanje u FUTURU

Poslovanje u FUTURU

Kakva nam se poduzetnička klima sprema, kako će poslovanje izgledati sutra, i u ne tako dalekoj budućnosti, pitanja su koja postavlja poslovna javnost u Hrvatskoj i šire. Neka predviđanja budućnosti poslovanja mogla su se čuti i u Laubi na ondje održanoj prvoj Future Tense konferenciji, u listopadu ove godine.

Foto: Komunikacijski laboratorij

Futuristička predviđanja u poslovanju predstavili su Morgaine Gaye, Gerd Leonhard, Aric Dromi i David Birch, futurolozi koji su iznijeli svoja viđenja, govorili su o razvoju i utjecaju tehnologije na čovječanstvo, o pametnim gradovima, prehrambenim trendovima i načinima na koje ćemo u budućnosti konzumirati hranu te o budućnosti plaćanja.

Predsjednici uprava vodećih kompanija raspravljali su o mogućnostima primjene nekih predviđanja.

Poslovanje u FUTURU

Da se naš identitet mijenja jednako kao i novac, zahvaljujući tehnološkim promjenama, tvrdi David Birch, jedan od 10 najutjecajnijih financijskih lica prema Financial Brandu, koji nosi titulu najutjecajnijeg europskog komentatora novih načina plaćanja. On smatra da su društvene mreže i mobilni telefoni ključni za promjenu te da će novac uskoro biti suvišan i zamijenjen digitalnom valutom.

Poslovanje u FUTURU

Predviđanja kako će se u idućih samo pet godina drastično smanjiti broj zaposlenika koji se bave operativnim poslovima te će ih zamijeniti roboti, dok će poslove koji zahtijevaju kreativnost i kritičko promišljanje još uvijek obavljati čovjek – iznio je Gerd Leonhard. Istaknuo je kako će se u nadolazećih 20 godina čovječanstvo promijeniti više nego što se promijenilo u posljednjih 300, te izjavio: „Ne učite djecu rutinskim poslovima koji uključuju ponavljanje jer im tako jamčite nezaposlenost“.

S druge strane, Aric Dromi kazao je da bi pametni gradovi, gradovi budućnosti trebali razmišljati kao brendovi i velike kompanije i pitati se što ih definira.

Poslovanje u FUTURU

Određen niz promjena očekuje se i u trendovima u prehrani, najavila je Morgaine Gaye koja je istaknula da trebamo mijenjati način na koji doživljavamo svijet i shvaćanje što je ukusno. Zrak i voda postat će sastojci prehrambenih proizvoda i ambalaže, a hrana će uvijek biti mjerilo prema kojem možemo tumačiti kulturu i stanje svijesti.

Poslovanje u FUTURU

Zaključak je dala Manuela Šola, vlasnica i direktorica agencije Komunikacijski laboratorij, koja stoji iza organizacije konferencije: ”Posebna vrijednost koju Future Tense konferencija donosi je popularizacija futurologije u javnosti te odmicanje od opterećujućih tema prošlosti i usmjeravanje na budućnost te prilike koje su pred nama. Futurolozi su potvrdili da ono što će nas definirati u budućnosti nije tehnologija koja će se razviti, već način na koji ćemo je koristiti.“

Tags:

  • Show Comments (0)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.