Montessori škola – DANAS SAMOSTALNA, SUTRA USPJEŠNA DJECA

Montessori škola - DANAS SAMOSTALNA, SUTRA USPJEŠNA DJECA

Marija Montessori, utemeljiteljica Montessori pristupa pedagogiji: „Istinsko zanimanje ne može se postići silom. Djeca demokrati koja će mijenjati naše društvo, postaju i izrastaju iz demokratično uređene škole.“

Pripremila: Stella Ćaleta
Foto: Montessori škola

Brojni pokušaji provedbe obrazovne reforme potvrđuju dobro znanu činjenicu da je reforma potrebna. No, svjesni pokušaja koji su većinom bili neuspješni usudimo se zaključiti da se, većinski, još uvijek bojimo promjene.

Uspavani mastodont odgovoran za obrazovanje više od 400 tisuća djece godišnje korača polako, ali sigurno kroz 21. stoljeće, dok mi češemo glave i pitamo se kako ga skrenuti s puta kojim je naumio poći. Ono što bismo se zapravo trebali pitati, da smo malo hrabriji, jest zašto se trudimo očuvati sustav koji nije evoluirao s ostatkom svijeta.

Škole koje primjenjuju neki oblik alternativne pedagogije djeluju i kod nas, a svjedoče tome da je moguće izazvati status quo i preživjeti. Ravnateljica Osnovne Montessori škole Barunice Dedee Vranyczany iz Zagreba, Narcisa Buczynski, podijelila je s nama svoje iskustvo vođenja jedne takve škole, kao i njihov odgovor na izazove suvremenog školstva.

Montessori pristup poseban je po tome što potiče dijete da postane samostalni generator vlastitog razvoja.

Slobodno dijete

Narcisa nudi odgovor na naše pitanje s početka – gdje zapinje? ”Naš strah od promjena može se tumačiti i time što smo, zaokupljeni vlastitim obrazovnim iskustvima, zaključili da se samo pod pritiskom može postići uspjeh, kako u školi, tako i u životu”, tumači nam.

A upravo je sloboda najvažnija promjena koju uvodi ova pedagogija – sloboda koju roditelji žele za svoju djecu, a koja ih istovremeno plaši. Montessori pristup poseban je po tome što potiče dijete da postane samostalni generator vlastitog razvoja.

„Sam prostor Montessori škole je radni prostor i predstavlja jednu veliku pripremljenu okolinu u kojoj djeca neometano, u atmosferi punoj radne energije, uz pomoć učitelja pronalaze svoj vlastiti put“, pojašnjava Narcisa. Ukratko, uloga takve škole jest pomoći pri svakom pojedinačnom životnom i obrazovnom putu djeteta, a na djetetu je da samo odabere put.

Montessori škola - DANAS SAMOSTALNA, SUTRA USPJEŠNA DJECA

Važnost intrinzične motivacije

Time su zagovornici ovog pristupa adresirali ono što vide kao ključni problem aktualnog obrazovnog sustava: činjenicu da odgojne metode koje počivaju na nametanju onoga što su odabrali odrasli nisu uspješne. Narcisa citira Mariju Montessori, utemeljiteljicu ovog pristupa pedagogiji: „Istinsko zanimanje ne može se postići silom. Djeca demokrati koja će mijenjati naše društvo, postaju i izrastaju iz demokratično uređene škole.“

Kako to izgleda u praksi? Klasični predmeti povezani su u smislene cjeline kako bi djeca na intuitivan način stekla cjelovitu sliku o svijetu i vlastitom mjestu unutar njega. Središnji oblik nastave naziva se slobodni rad, kroz koji dijete odlučuje što će raditi, koliko će se dugo baviti odabranim zadatkom i u kojoj formaciji. Škola prati program Ministarstva obrazovanja propisan za sve javne i privatne škole, ali kako bi ostvarila isti cilj, usmjerena je na cjelovito učenje prilagođeno djetetu.

Škole koje primjenjuju neki oblik alternativne pedagogije djeluju i kod nas, a svjedoče tome da je moguće izazvati status quo i preživjeti.

U okolini koja je prilagođena učeniku i njegovim  životnim potrebama, ističe Narcisa, on radi u najvećoj koncentraciji, samostalno i odgovorno. Time uči jednu od najvažnijih životnih lekcija – odrasli imaju povjerenje u mene i moje sposobnosti, čak i ako ponekad pogriješim jer pogreška je prilika za učenje. „Time naša djeca stječu samopouzdanje. To je temelj djetetova odrastanja u čovjeka koji samostalno razmišlja.“̒

Odgoj, ne samo obrazovanje

U Montessori školi ne očekujte uobičajene razrede poredane kronološki po dobi. Prednost mješovitih razreda, Narcisa navodi, leži u tome što djeca uče pružati i primati pomoć, čime se potiče njihov duhovni i socijalni razvoj.

„U tako organiziranim skupinama moguća je ̒ humana akceleracija̕, koja potiče neometan razvoj djeteta koje iz određenog područja brže napreduje, potiče ga se da ostvari svoj maksimum, dok se djetetu kojem treba dodatno vrijeme, dopušta da se razvija prema svom ritmu. To je životna, prirodna sredina“, dodaje.

Reforma školstva počinje od učitelja

Učitelji u takvom sustavu imaju nešto drugačiju ulogu, doznajemo od Narcise. Od njih se traži nenametljivo pomaganje i poticanje samostalnog rada učenika. „Interes djeteta je za njega poticaj, a njegov zadatak promatrati dijete, sagledati njegove potencijale, izraditi individualizirani plan razvijanja tih potencijala, i pripremiti sredinu da dijete kroz vlastitu aktivnost dođe do znanja.“

Montessori škola - DANAS SAMOSTALNA, SUTRA USPJEŠNA DJECA

U tom procesu najvažniji alat učitelju je samoprocjena. Uistinu dobar učitelj iz perspektive ove ravnateljice jest onaj koji kontinuirano preispituje način na koji može unaprijediti vlastito opažanje djece i svoj rad s njima.

„Za mene je to početak i osnova svake reforme obrazovanja“, naglašava, a promjena treba započeti još u obrazovanju učitelja. Učitelje treba pripremati za poticajno školsko okruženje puno pozitivne, radne i odgovorne atmosfere, pune poštovanja prema djeci, smatra Narcisa. Upravo je to  promjena kojoj teže u Montessori školi.

Uistinu dobar učitelj iz perspektive ove ravnateljice jest onaj koji kontinuirano preispituje način na koji može unaprijediti vlastito opažanje djece i svoj rad s njima.

Škola današnjice za budućnost

Montessori škola prilikom obrazovanja djece uzima u obzir promjene koje su već zahvatile tržište rada. ”Obrazovanje za jedno specifično zanimanje više nije dovoljno, a sve je veći naglasak na osobnim kvalitetama koje odgovaraju izazovima suvremenog društva, kao što su kreiranje tolerantnog i suradnog okruženja, očuvanje biološke ravnoteže”, ističe Narcisa. Pri tome je razumljivo da ocjene nisu prediktor uspješnosti i zadovoljstva.

„Osnova Montessori obrazovanja je vođenje djece k cjeloživotnom učenju. Nisu važni samo akademski rezultati, važne su i akademske kategorije odgoja, načini na koji se dijete nosi s pritiscima određene zajednice, kako rješava probleme.“

Ako ste se pitali, vjerojatno ste već dobili odgovor na pitanje postoji li intuitivniji i smisleniji pristup podučavanju od ovog kojeg uobičajeno primjenjujemo. Da, moguće je kreirati takvo okruženje u kojem učenje neće biti suhoparno, znanje neprimjenjivo, a odnosi narušeni. Dokaz leži u školama koje već teže ostvarenju tih ideala.

Tags:

  • Show Comments (0)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ads