Merkur osiguranje: Empatija i briga o drugima u prvom planu

BRENDOVI U DOBA KORONE
Merkur osiguranje: Empatija i briga o drugima u prvom planu

Iako su zbog epidemije korona virusa zatvorili sve urede i prodajna mjesta, Merkur osiguranje uspješno je prebacilo poslovanje online.

Iako su zbog epidemije korona virusa zatvorili sve urede i prodajna mjesta, Merkur osiguranje uspješno je prebacilo poslovanje online. Tehnologija je od velike pomoći u ovakvim okolnostima, no direktorica sektora marketinga Merkur osiguranje d.d. Tamara Aye ističe kako im empatija i iskrena briga o drugima uvelike pomaže prebroditi ovo svima krizno razdoblje.

Koje poteze je Merkur osiguranje povuklo kako bi se prilagodilo okolnostima?

Kako bismo minimizirali posljedice novonastale situacije, a u cilju zaštite naših zaposlenika i kontinuiteta poslovanja i usluge prema našim klijentima, sve urede i prodajna mjesta smo privremeno zatvorili, a veći dio zaposlenika smo osposobili za rad od doma. Vodeći računa da imamo zastupljenost svih odjela i sektora, a kako bi se nesmetano odvijali svi poslovni procesi, malen dio zaposlenika dolazi na posao u naše sjedište.

Također, u kratkom roku smo omogućili našim klijentima online ugovaranje polica neživotnih osiguranja (dopunskog i dodatnog zdravstvenog, osiguranje imovine, osiguranje za slučaj nezgode).

Na koje dijelove poslovanja najviše utječe epidemija i mjere sprečavanja njenog širenja?

Svi procesi neometano se odvijaju, prilagođeno svim situacijama koje imamo. Primjerice, prije 10-ak dana nismo mogli niti zamisliti da će razorni potres poput onog 22.3. pogoditi Zagreb. U toj situaciji smo u kratkom roku aktivirali većinu kolega.

Od kontakt centra koji je nazivao sve klijente koji su imali u svojim imovinskim policama ugovoren rizik od potresa, do odjela obrade šteta te marketinga koji je intenzivnije komunicirao na koji način nam se klijenti mogu javiti, koja je procedura i slično, svakako  poštujući odredbe o sigurnosti, a u cilju bolje uslužnosti i pomoći klijentima.

Merkur osiguranje: Empatija i briga o drugima u prvom planu Kako su se u svemu snašli Vaši zaposlenici i kako reagiraju klijenti?

Naši zaposlenici razumiju trenutnu situaciju i aktivno sudjeluju u predlaganju mjera koje mogu pomoći i olakšati redovno poslovanje u nastalim uvjetima, štiteći sebe i druge. Klijenti, zaključujući na osnovu reakcija na društvenim mrežama, pozdravljaju ove naše odluke.

U ovakvim trenucima važna je empatija i briga o drugima, tako da ne čudi oduševljenje klijenata koji imaju ugovoreno osiguranje, a koje su naši djelatnici kontaktirali i pitali jesu li dobro i imaju li za prijaviti štetu od posljedica potresa.

Teško je predvidjeti razvoj situacije, no imate li još kakve nove poteze u planu?

Trenutno većina tvrtki ubrzano mijenja obrasce poslovanja i svoje procese, omogućujući pri tome klijentima beskontaktnu kupovinu usluga i proizvoda. Tako smo i mi u vrlo kratkom roku klijentima omogućili ugovaranje polica osiguranja bez dolaska u ured ili susreta s prodajnim zastupnikom.

Paralelno radimo na već započetim projektima, ali i nekim novima, koji će u ovakvim situacijama, i kada dođe do normalizacije situacije i vratimo se našim svakodnevnim aktivnostima,  svakako klijentima omogućiti još bolju kvalitetu informacija i usluge.

Za kraj, imate li kakav savjet koji biste željeli podijeliti sa velikim i malim brendovima u ovom trenutku?

Većina velikih i malih brendova brzo se prilagodila okolnostima: proizvodima, uslugama ali i komunikacijom, što je svakako važno za cjelokupnu gospodarsku situaciju i normalizaciju poslovanja i života. Samo prilagodbom, možemo izaći “zdravi” iz postojeće situacije.

Tags:

  • Show Comments (2)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.